Barion Pixel

Adatkezelési tájékoztató

Frissítve: 2023.12.06.

1. Amit erről a szabályzatról általánosságban tudnod érdemes

Jelen adatvédelmi szabályzat az alábbi oldal adatkezelését szabályozza: https://kunszilvi.hu

1.1 Mi a szabályzat célja?

Fontos a partnereim bizalma, így elkötelezett vagyok a gyűjtött információk biztonsága, és az adatfeldolgozás átláthatósága iránt.

Jelen szabályzat összefoglalja számodra, hogy miért és hogyan gyűjtök, ill. hogyan kezelem az adataidat a weboldalamon, közösségi oldalaimon, kapcsolattartásom és egyéb szolgáltatásaim során. Ezt a szabályzatot időről időre áttekintem, hogy meggyőződjek annak naprakészségéről, és ha módosítok rajta, a legújabb verziót itt fogom közzétenni. A frissített tájékoztató a honlapon való közzététellel azonnal hatályba lép. Ha jelentős változtatásokat hajtok végre, akkor arról értesítelek, és javaslom, hogy magad is rendszeresen ellenőrizd, hogy a legfrissebb szabályokkal tisztában légy!

Jelen szabályzatot a hatályos törvényeket és rendelkezéseket figyelembe véve alakítottam ki:

  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”),
  • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”),
  • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”),
  • és az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete („GDPR”)

1.2 Ki az adatkezelő és mik az elérhetőségei?

Kun Zoltánné (e.v.)
Székhely: 2045 Törökbálint Wesselényi Miklós u. 6.
E-mail: info@kunszilvi.hu
Nyilvántartási szám: 58763933
Adószám: 48658742-1-33

1.3 Mi is az a „személyes adat”, amit gondosan védek, és megfelelően kezelek?

Ezzel sokat fogsz találkozni a szabályzatban. „Személyes adat” alatt a hozzád, mint azonosítható személyhez kapcsolódó bármilyen adatot kell érteni. Például ide tartoznak olyan adatok, amelyek már önmagukban azonosíthatnak téged (mint pl. a neved, elérhetőségi adataid, számlázási címed, internetprotokoll („IP”)-címed, cookie-karakterlánc vagy eszközazonosítók), valamint olyan adatok, amelyek önmagukban nem azonosítanak, de amelyek olyan azonosítókkal együtt tárolódnak, amelyek igen (például, hogy hogyan használod a szolgáltatásaimat, vagy mely országban használod őket).

2. Az adatkezelés csínja-bínja

2.1 Milyen céllal kezelem személyes adataidat?

Csak abban az esetben használom az adataidat, ha

A. vagy a beleegyezésed adtad hozzá (pl. jelentkeztél valamelyik programomra, feliratkoztál a hírlevelemre, megvásároltad valamelyik online tréningemet),
B. vagy ha az az általad igényelt szolgáltatások elvégzéséhez szükséges (pl. az oktatóanyagok eléréséhez, elküldéséhez) kell,
C. vagy ha az az általad is igényelt szolgáltatások javításához, továbbfejlesztéséhez szükséges (pl. javított oktatóanyagok biztosításához) elengedhetetlen,
D. vagy ha az általad igényelt szolgáltatásokhoz kapcsolódó jogos érdekeink védelme megkívánja;
E. vagy ha az a törvényes jogoknak vagy kötelezettségeknek való megfeleléshez szükséges (pl. számlát kell kibocsátanom számodra),
F. vagy ha az ebben a szabályzatban meghatározott, szokványos üzleti céljaimhoz azok elengedhetetlenek (pl. tájékoztatást küldjek valamelyik következő eseményemről, akár meghívót küldhessek rá).

A. A beleegyezésed a következő esetekben kérem:
 • az általad igényelt szolgáltatásokra vonatkozó kommunikációhoz
 • közvetlen marketingkommunikációk küldéséhez;
 • bizonyos cookie-k tárolásához az eszközödön (ha ehhez beleegyezés szükséges);
 • az adott visszajelzéseid rögzítéséhez és kiértékeléséhez.
 • Ha a beleegyezésed alapján dolgozom fel az adataidat, akkor a hozzájárulásod bármikor visszavonhatod a megfelelő rendszer-funkcionalitások használatával (pl. leiratkozás), vagy az elérhetőségeimen való megkereséssel (levélben jelezve azt).
B. Az általad igényelt szolgáltatások elvégzése érdekében, hogy:
 • – a szolgáltatásaim elérhetők és használhatók legyenek számodra a eszközeiden (pl. az információk megjelenítésének módosítása az eszköztípusoktól függően);
 • – válaszok generálódjanak a keresési eredményeid alapján;
 • – ezekkel kapcsolatos üzeneteket, értesítéseket vagy riasztásokat kapj (pl. visszaigazoló e- mailek, egyéb alapvető fontosságú kommunikációk, riasztások, a szolgáltatásaim, szabályzataim, vagy egyéb feltételek változásairól, frissítéseiről szóló értesítések);
 • – megválaszolom a weboldal üzenetküldésében, e-mail-ben vagy közösségi oldalaimon keresztül küldött üzeneteidet;
 • ha van létrehozott regisztrációd, karbantartsam, adminisztráljam, és biztosítsam annak naprakészen tartását és elérhetőségét;
C. Az általad igényelt szolgáltatások javítása, optimalizálása, továbbfejlesztése érdekében, hogy:
 • – folyamatosan bővítsem, fejlesszem, ezáltal egyre jobbá tegyem a szolgáltatásaimat;
 • – az oldalamon történő általános tevékenységet követni tudjam;
 • – az általad megküldött visszajelzéseket feldolgozhassam;
 • – az általad feltett kérdéseket, vagy a szolgáltatásaim használata közben tapasztalt problémákat megválaszolhassam;
 • – megérthessem és kiértékelhessem, hogy a hozzám látogatók mikor, miért, mire és hogyan használják az oldalamat;
 • – az általad használt szolgáltatásaimmal kapcsolatos élményeid minél inkább személyre szabhatók legyenek, hogy a lehető leghasznosabb, leghatékonyabb és legrelevánsabb élményeket biztosíthassam a számodra;
 • – a stratégiailag fontos üzleti döntéseket megalapozó információk összesített, név nélkülivé tett adatállományok formájában való létrehozása lehetővé tehesse számomra, hogy mintákat vagy trendeket tudjak azonosítani;
 • – a szolgáltatásaim hibáit, illetve fejlesztendő területeit minél jobban be tudjam azonosítani és ki tudjam javítani, javíttatni.
D. Az általad igényelt szolgáltatásokhoz kapcsolódó jogos érdekeim védelme érdekében, hogy:
 • a jogos érdekeimet megfelelően és hatékonyan védeni tudjam (pl. a csalások és lopások megelőzése, az adataim és anyagaim biztonsága során);

Csak abban az esetben dolgozom fel jogos érdekből a személyes adataidat, ha az releváns, megfelelő és a gyűjtés céljára korlátozódik. És természetesen mindig biztosítani fogom, hogy a jogos érdekem ne legyen tisztességtelen kihatással az adataidhoz fűződő jogaidra és szabadságodra.

E. A törvényes jogoknak vagy kötelezettségeknek való megfeleléshez szükséges, hogy:
 • a jogi követelésekből származó, megfelelőségi, szabályozási vagy könyvvizsgálati kötelezettségeimet teljesíteni
F. Szokványos üzleti céljaimhoz elengedhetetlenek, hogy:
 • a szolgáltatásaimmal, tevékenységeimmel (pl. tréningek, bemutatók, előadások, rendezvények) és az általam nyújtott lehetőségekkel (pl. közösségi tér), eszközökkel (pl. weboldal) kapcsolatos információkról tájékoztatni tudjalak, ill. visszajelzéseid fogadni, értelmezni és kezelni

Az adatkezelésnek tehát számos eltérő – ám egyidejűleg akár több – konkrét célja is lehet:

a) online tartalomszolgáltatás;
b) az üzleti tevékenyégeimmel összefüggő kapcsolattartás,
c) az ügyfeleim, Felhasználóim azonosítása, velük való kapcsolattartás;
d) a Felhasználói jogosultságok azonosítása;
e) az internetes oldalamon keresztül elérhető saját – vagy partnereken keresztül nyújtott – szolgáltatások vagy megrendelt termékek biztosítása;
f) személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés;
g) a Felhasználó által igénybe vett szolgáltatások, valamint hirdetések testreszabásának elősegítése, a kényelmi funkciók igénybevétele;
h) egyedi felhasználói megkeresések kezelése, intézése;
i) statisztikák, elemzések készítése;
j) közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, promóció stb.);
k) egyedi esetekben nyereményjátékok szervezése, lebonyolítása, a nyertesek kiértesítése és részükre a nyeremény biztosítása;
l) az informatikai rendszer technikai fejlesztése;
m) a Felhasználók jogainak védelme;
n) az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése;
o) az Adatkezelő tevékenységi körébe tartozó szerződések megkötésének és teljesítésének elősegítése.

2.2 Milyen elvek mentén teszem mindezt?

 • A Személyes adatokat a jóhiszeműség, a tisztesség és az átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen szabályzat rendelkezéseinek megfelelően kezelem.
 • A szolgáltatásaim igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat csak az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használom fel.
 • A személyes adatokat csak a jelen szabályzatban, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezelem. A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.
 • Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánnám felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatom, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulást szerzek, illetőleg lehetőséget biztosítok számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
 • A megadott személyes adatokat nem ellenőrzöm. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.
 • A 16. életévét be nem töltött személy érintett személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Mivel nem áll módomban a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó (illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy) szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak.
 • A általam kezelt személyes adatokat – a jelen szabályzatban megjelölt eseteken kívül további
  – harmadik félnek át nem adom.
  A jelen pontban foglaltak alól kivételt képez, mikor bizonyos esetekben (hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelők érdekeinek sérelme, a szolgáltatásaim biztosításának veszélyeztetése, stb.) harmadik személyek számára hozzáférhetővé kell tennem az érintett Felhasználó elérhető személyes adatait.

Az adatok statisztikai célú, összesített formában történő felhasználása – mely az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhat – nem minősül személyes adatok kezelésének, sem adattovábbításnak.

 • A weboldalam a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
 • Az általam kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról illetve törléséről az érintett Felhasználót értesítem (továbbá mindazokat, akiknek korábban – kivételes indokból – a személyes adatot adatkezelés céljára továbbítottam). Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
 • Gondoskodom a személyes adatok biztonságáról, megteszem mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítom azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére minden olyan harmadik felet felhívok, akik részére (kivételes indokból) Személyes adatokat továbbítok.

2.3 Milyen forrásból és hogyan jutok hozzá személyes adatokhoz?

Szolgáltatásaim minden felhasználójáról gyűjtök, tárolok és feldolgozok néhány információt, azonban következetesen sosem gyűjtök több adatot a szükségesnél.

Háromféle forrásból juthatok személyes adatokhoz:

A. Te adod meg őket önkéntesen

Az általad megadott információk tartalmazhatnak olyan személyes adatokat, amelyek a szolgáltatások igénybevételéhez szükségesek (pl. név és elérhetőségi adatok). De ide tartozhatnak az olyan tartalmak is, amiket a velem vagy az érdekkörömben álló további ügyfeleimmel való kapcsolattartás érdekében osztasz meg (pl. a szolgáltatásaimba feltöltött adatok, fényképek). A lényeg, hogy mindig Te döntöd el, hogy meg kívánod-e adni ezeket az információkat.

B. Automatikusan generálódnak ill. gyűjtöm be őket

Bizonyos információk automatikusan generálódnak és kerülnek hozzám a számítógépedről vagy eszközödről, miközben a szolgáltatásaimat használod. Ide tartozik az IP-címed, az általad a szolgáltatásaimhoz való hozzáféréshez használt eszközzel és böngészővel kapcsolatos információk, annak a weboldalnak az URL-címe, amelyről ellátogattál hozzám, és azon harmadik fél oldalak, amelyekre hivatkozásokra kattintva ellátogatsz az oldalamról való kilépéskor. Mindezek segítségével javíthatók az élményeid, ill. biztosítható, hogy a számodra leginkább releváns tartalmakban részesülj.

C. Harmadik féltől kapom

Néha harmadik féltől is kapok információkat rólad, attól függően, hogy a velem való interakció mely módját választottad. Például, ha egy promóciós partneremen keresztül látogatsz el weboldalamra vagy ha továbbirányítunk egy szolgáltató weboldalára vagy alkalmazására, akkor tőlük is kaphatok arra vonatkozó információkat, hogy folytattad-e ott a folyamatot.

Forrásuktól függetlenül személyes adatokhoz az alábbi módon juthatok:

 • szolgáltatásaim értékesítése és reklámozása kapcsán,
 • szerződéskötés esetén (pl. szolgáltatás igénybevétele),
 • kapcsolattartás esetén,
 • direkt marketing anyagok küldéséhez való hozzájárulás során,
 • szakmai rendezvényeken, tréningeim kapcsán, előadásaimon való részvételkor,
 • a szakmailag együttműködő kollégáimtól, veled kapcsolatban álló klienseimtől,
 • illetve az általam üzemeltetett honlap böngészése esetén log file-ok vagy cookie-k útján.

A szolgáltatásaimat nem 13 évnél fiatalabb gyermekek számára terveztem, ezért 13 évnél fiatalabb gyermekek nem küldhetnek információkat a szolgáltatásaim számára azok felületein, ill. azokon keresztül. A 13 évnél fiatalabb gyermekekről tudatosan nem gyűjtök személyes adatokat. Ha tudomásomra jut, hogy 13 évnél fiatalabb gyermekről a szülei vagy gyámja kifejezett jóváhagyása nélkül jutottam információkhoz, a vonatkozó információkat haladéktalanul törlöm.

2.4 Milyen személyes adatokat kezelek?

Attól függően, hogy hogyan használod a szolgáltatásaimat, a személyes adatok következő kategóriáit gyűjthetem és dolgozhatom fel, a fent ismertetett három különböző módon.

 • Kapcsolattartási információk:

Ide tartoznak a név, az e-mail-cím, a cím, a telefonszám és más hasonló információk.

 • Azonosítási adatok:

Ide tartoznak a személyazonosságot igazoló adatok, dokumentumok.

 • Demográfiai információk:

Korod, nemed, tartózkodási helyed, és preferált nyelved a szolgáltatásaim használatakor.

 • Eszközre és tartózkodási helyre vonatkozó információk:

Az eszközeid általános adatai (pl. IP-címe, típusa, gyártmánya, modellje és operációs rendszere).

 • Felhasználói és profilozási adatok:
  • A weboldalamon (rendszereimben) észlelt keresési előzményeid és preferenciáid.
  • A mód, ahogyan a szolgáltatásaimat használtad (ideértve az általad a weboldalon és/vagy az alkalmazásaimban töltött időt, valamint hogy milyen oldalakat látogattál meg, és milyen funkciókat használtál).
  • Azok az esetleges hivatkozások, amelyekre rákattintottál, hogy a szolgáltatásaimra vagy a szolgáltatásaimról továbbirányítódjon (ideértve az átirányításban érintett szolgáltató azonosítását);
 • Preferenciákkal kapcsolatos információk:

A fiókoddal társított, kiválasztott preferenciáid, ideértve az általad elfogadott vagy megtagadott konkrét beleegyezéseket, az e-mailes és leküldéses értesítésekre vonatkozó preferenciákat, valamint a hirdetési preferenciáidat tartalmazó cookie-kat.

 • Kommunikációs adatok:

Minden tőled kapott kommunikációt, úgy mint az elektronikus kommunikációs csatornákon (pl. online csevegés, azonnali üzenetküldés vagy közösségi oldal) történő visszajelzéseket, segítségkéréseket, valamint kérdéseket, beleértve az ezzel a kommunikációval társított metaadatokat (pl. az idő és dátum).

 • Felhasználó által létrehozott vagy megadott tartalom:

Az általad a rendszereimben vagy a velem folytatott bármely csatornán folyó kommunikáció során megadott, feltöltött adatok és tartalmak, ideértve a megjegyzéseket, fényképeket, videókat, ajánlásokat, preferenciákat és értékeléseket, valamint az ezzel a tartalommal társított metaadatokat, úgy mint idő és dátum.

 • Közösségimédia-információk

Mindazon információk (például név, e-mail-cím), melyeket te a nyilvánosan hozzáférhető közösségimédia profilodban (pl. LinkedIn, Facebook) harmadik fél által elérhető, nyilvános adatként megadtál, és ők a saját feltételeiknek és adatvédelmi szabályzatuknak megfelelően azt számomra is elérhetővé tették.

2.5 Meddig tárolom az adatokat?

Fő szabály, hogy mindenképpen csak addig tárolom személyes adataidat, amíg szükségem van rájuk. (A különböző típusú személyes adatokra különböző adatmegőrzési szabályok alkalmazhatók.) Így hát szeretnélek biztosítani arról, hogy amennyiben már nincs okom vagy jogi kötelezettségem a személyes adataid őrzésére, feldolgozására, úgy törölni fogom azokat, vagy olyan anonim módon fogom tárolni őket, hogy többé ne legyenek alkalmasak a Te azonosításodra. Ezen belül az adatkezelés idejét az adatkezelés célja határozza meg. (Amennyiben több cél is vonatkozik valamelyik adatra, akkor a hosszabb megőrzési idő érvényesül). Ha az adatkezelés a te beleegyezéseden alapul, akkor az adatokat addig kezelem, amíg vissza nem vonod a hozzájárulásodat, kivéve, ha az adatkezelés célja ennél korábban megvalósult. Ha a jogszabály kötelezővé teszi számomra egyes dokumentumok megőrzését, akkor az azokban foglalt személyes adatokat az adott jogszabályban előírt megőrzési idő alatt tárolom.

Ha van nálam regisztrációd (fiókod), akkor annak érdekében, hogy annak teljes érvényességi időszaka alatt be tudj jelentkezni és hozzáférhess a szolgáltatásaimhoz, meg fogom őrizni az ehhez nélkülözhetetlen személyes adataidat (pl. e-mail-cím, név).

Más adatokat korlátlan ideig őrizhetek meg (pl. az IP-címedhez társított weboldali aktivitásod), melyek segíthetnek megérteni az ügyfeleim működését, hogy ezáltal javítani tudjam a termékeimet és szolgáltatásaimat, valamint meg tudjam védeni az üzleti érdekeimet.

2.6 Mikor osztom meg személyes adataid harmadik felekkel?

Csak abban az esetben osztom meg a személyes adataid, ha te magad erre kérsz, ha az a veled történő együttműködés létrejöttéhez, vagy a neked történő szolgáltatásnyújtáshoz feltétlenül szükséges, valamint ha arra jogilag köteleznek.

A. Személyes adatok harmadik felekkel való megosztása

A felhasználóimmal kapcsolatos információkat csak olyan kiválasztott harmadik felekkel osztom meg, akik a szolgáltatásaim teljesítését támogató módon nyújtanak különféle szolgáltatásokat (a továbbiakban „Harmadik fél adatfeldolgozók”-nak hívom őket). Ezek a Harmadik fél adatfeldolgozók a technikai infrastruktúra szolgáltatóitól az ügyfélszolgálati és hitelesítő eszközök szolgáltatóiig terjednek. (A Harmadik fél adatfeldolgozók székhelye vagy adatfeldolgozási helye a lakóhelyeden kívüli országban is lehet!)

A Harmadik fél adatfeldolgozók közé következők tartozhatnak:

 • e-mail-kezelési és e-mail-küldési eszközök szolgáltatói (pl. ha feliratkozol a hírlevelemre vagy más marketingüzenetekre, online tréningekre, ezeket harmadik fél e-mail-küldési eszközén keresztül fogom megküldeni neked);
 • biztonsági és csalásmegelőzési szolgáltatók (pl. arra használom ezeket a szolgáltatókat, hogy azonosítsák az automatizált szoftverügynököket, melyek elronthatják a szolgáltatásaimat, továbbá hogy megakadályozzák az API-jaim helytelen használatát);
 • adatösszesítő és analitikai szolgáltatók (akik lehetővé teszik, hogy hatékonyan figyelemmel követhessem és optimalizálhassam a szolgáltatásaim nyújtását);
 • szoftverplatformok szolgáltatói (akik segítenek a veled való kommunikációban);
 • internetes felhőalapú tárolási szolgáltatók és más alapvető informatikai támogatási szolgáltatók;

B. Adatok kiadása jogi és egyéb okokból

Szükség esetén rendelkezésre bocsáthatom az adataidat, ha:

 • azzal jogellenesen elkövetett vagy feltételezhetően jogellenesen elkövetett cselekményeket, például csalást tudok megakadályozni, felderíteni, illetve büntetőeljárás alá vonni;
 • ha azzal egyéb károkat tudok megelőzni;
 • ha az szükséges egy jogilag kötelező erejű kéréshez (pl. hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés), mikor harmadik személyek számára hozzáférhetővé kell tennem az érintett Felhasználó elérhető személyes adatait, illetve az ellenem indított jogi eljárásra történő válaszadáshoz;
 • ha azzal ki tudom kényszeríteni jogaimat és követeléseimet (pl. jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a szolgáltatásaim biztosításának veszélyeztetése).

2.7 Hogyan tartom biztonságban a személyes adataidat?

A személyes adataid védelme munkám szerves részét képezi, azok titkosságának megőrzését elsődleges prioritásként kezelem.

Sajnos semmilyen weboldal vagy alkalmazás nem tudja garantálni a tökéletes biztonságot, mindenesetre mindent elkövetek abból a célból, hogy személyes adataid a lehető legnagyobb

biztonságban tartsam. A szolgáltatásaimat nyújtó rendszerek (weboldalak, hírlevélküldő rendszerek) a feldolgozandó adatok típusától függően számos technikai, szervezeti és adminisztratív biztonsági intézkedést, valamint sokféle, legjobb gyakorlatokat alkalmazó módszert tartalmaznak. Például a tárhelyszolgáltató az adatok tárolására felhő alapú szolgáltatásokat nem, a lokális tárolásra pedig az iparágban szabványos lemeztitkosítást és egyéb korszerű védelmi eszközöket (pl. határvédelem, vírusvédelem, adat és kommunikáció titkosítás) alkalmaz. Ha a személyes adataidat az interneten keresztül továbbítani kell, az adatokat a biztonságuk érdekében TLS vagy HTTPS titkosítással továbbítom.

A lokális eszközeimen (notebook, tablet, telefon, stb.) tárolt adatok esetében külső adattárolókra történő rendszeres mentési eljárást alkalmazok, ill. az illetéktelen hozzáférések, támadások, adatvesztések és adatlopások kivédésére a Norton Security és a Microsoft Vindows Deffender komplex védelmi eszközei által kettős, kombinált védelmi rendszert használok.

2.8 Hol tárolom a személyes adatokat?

A papír alapú személyes adatokat kizárólag székhelyemen őrzöm és kezelem: 1172 Budapest, Magyarhida utca 45.

Az elektronikus formájú személyes adatokat alapvetően saját eszközeimen, vagymegbízásomból harmadik személyek által üzemeltetett szervereken tárolom.

Üzemeltetett weboldalunk: https://kunszilvi.hu

Külső szolgáltatók:

 • Weboldalam keretrendszerének szolgáltatója:
  Szolgáltató: WordPress Foundation
  Székhely: 660 4th Street, Box 119, San Francisco, California 94107, USA
  Web: https://hu.wordpress.org/about/privacy/
 • Szerver- ill. tárhelyszolgáltatóm:
  Szolgáltató: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
  Székhely: 1538 Budapest, Pf.: 510.
  Web: https://tarhely.eu
 • Weboldal készítés, karbantartás, felügyelet:
  Szolgáltató: Megjelenésmentor Kft.
  Székhely: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 66. IV/10
  Web: https://otthonaweben.hu
 • Fájl és tartalommegosztó szolgáltatóm:
  Szolgáltató: OneDrive, Microsoft Ltd.
  Székhely: 1 Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, USA
  Web: https://privacy.microsoft.com/hu-hu
 • Levelezőrendszereimet biztosítja:
  Szolgáltató: Google LLC
  Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA
  Web: https://gsuite.google.com/intl/hu/features/
 • Automatikus levélküldő rendszer:
  Szolgáltató: MailChimp, The Rocket Science Group, LLC
  Székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA:
  Web: MailChimp Privacy Policy
 • Számláimat a SZÁMLÁZZ.HU oldalán készítem:
  Szolgáltató: KBOSS.hu Kft.
  Székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 126-128.
  Web: https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/
 • Közösségi média felületként a következőket használom:
  Szolgáltató: Facebook Ltd.
  Székhely: 1 Hacker Way Menlo Park, California 94025, USA
  Web: https://www.facebook.com/privacy/explanation
  Szolgáltató: Instagram (Facebook Ltd.)
  Székhely: 200 Jefferson Dr, Menlo Park, California 94025, USA
  Web: https://help.instagram.com/155833707900388
 • Lokális informatikai eszközök védelmi rendszerei:
  Szolgáltató: Norton Security, Symantec Corporation
  Székhely: 350 Ellis Street, P.O. Box 7011, Mountain View, California 94043, USA
  Web: https://www.symantec.com/privacy
  Szolgáltató: Windows Defender, Microsoft Ltd.
  Székhely: 1 Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, USA
  Web: https://privacy.microsoft.com/hu-hu

A felsorolt külső szolgáltatók a számukra szükséges személyes adatok kezelését saját felelősségük mellett, adatvédelmi szabályzataik szerint végzik

2.9 Használok-e sütiket (cookie-kat) vagy hasonló technológiákat?

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. tv. rendelkezéseivel összhangban weboldalam látogatójaként tájékoztatlak, hogy azokon cookie-kat („sütik”) használok. A szolgáltatásaim nyújtása során ezek megőrzik a tevékenységed bizonyos jellemzőit, így ezek technikai jellegű, statisztikai adatainak elemzésével olyan összefüggésekhez, információkhoz jutok, melyek alapján szolgáltatásaim folyamatos javítását, optimalizálását, személyre szabását, a felhasználói élmények érdemi növelését biztosítani tudom.

De mik is azok a sütik, vagy angolul cookie-k?

A sütik (cookie-k) olyan kis méretű szöveges adatfájlok, amelyeket a megtekintett honlapok helyeznek el a számítógépeden (vagy egyéb eszközödön) annak böngészőjében. Olyan dolgokat rögzítenek, mint a preferenciáid és beállításaid, így a segítségükkel hozzájuthatok azokhoz az információkhoz, melyek segítségével, azok elemzését követően a legkövetkezetesebb és leginkább releváns élményt tudom biztosítani számodra. A cookie-kat még a tesztelni kívánt újításokkal

kapcsolatos információk rögzítésére is használhatom, melyek során nyomon lehet követni, hogy hogyan használod a szolgáltatásaimat, és hogy ezek az újítások hatékonyak voltak-e.

A weboldalamon található cookie-k tőlem, velem partneri viszonyban álló harmadik felektől, illetve esetleg független harmadik felektől (pl. hirdetők) származhatnak. Amennyiben nem szeretnéd engedélyezni a cookie-k használatát, tudd, hogy letilthatod azt a böngésződ beállításaiban, ám ez a tiltás bizonyos szolgáltatások igénybevételét korlátozhatja vagy akár meg is akadályozhatja.

2.10 Milyen jogai vannak a személyes adatok tulajdonosainak?

Hozzáférési jog: bármely adat tulajdonosa bármikor jogosult információt kérni az általam tárolt személyes adatairól.

A helyesbítés joga: bármely adat tulajdonosának jogában áll személyes adatai helyesbítését kérni, ha azok helytelenek vagy pontatlanok.

A törléshez való jog: bármely adat tulajdonosának bármikor joga van az általam feldolgozott személyes adatainak törléséhez. Ez a jogosultság nem vonatkozik olyan adatkezelésekre, amik nem a te hozzájárulásodon alapulnak (pl. törvényi előírások).

Adathordozhatósághoz való jog: bármely adat tulajdonosának bármikor jogában áll kérni, hogy tárolt adatait strukturált, általánosan használt és gép által olvasható formátumban (pl. PDF vagy Word) átadjam neki, vagy egy általa megnevezett harmadik félnek.

A tiltakozás joga: bármely adat tulajdonosa bármikor jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozzon az adatkezelés ellen.

Panasztétel joga: bármely adat tulajdonosának bármikor jogában áll panasszal élni felém, vagy az illetékes szervek felé, amennyiben megítélése szerint a személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t vagy más adatvédelmi jogszabályt. Javaslomk, hogy ez esetben mihamarabb lépj velem kapcsolatba.

2.11 Hol tudsz panaszt tenni, jogorvoslatot kérni?

Amennyiben úgy érzed, megsértettem a jogaidat, jogorvoslati lehetőségért vagy panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatósághoz is fordulhatsz:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: http://naih.hu

Megköszönöm, ha panaszoddal első lépésben hozzám fordulsz, együttműködésemre minden esetben számíthatsz.

Bevásárlókosár0
Nincs termék a kosaradban!
Vásárlás folytatása
0